Annuleringsvoorwaarden TRAC

Teamvorm BV hanteert voor de TRAC de volgende annuleringsvoorwaarden:
- Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de TRAC: 10% van de overeengekomen kosten.
- Bij annulering tot 2 weken voor de aanvang van de TRAC: 25% van de overeengekomen kosten.
- Bij annulering tot 1 week voor de aanvang van de TRAC: 50% van de overeengekomen kosten.
Hierna is altijdhet gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. 

In alle gevallen geldt dat bij een hernieuwde aanmelding voor een volgende TRAC een gedeelte (50%) van deze annuleringskosten bij de nieuwe aanmelding in mindering wordt gebracht.