Interplace

Met e-Interplace beschikt Interplace sinds juni 2007 ook over een online testservice. Na het online invullen van de Interplace-vragenlijst(en), ontvangt u per omgaande het resultaat per e-mail. De gegevens worden bewaard in een persoonlijke databank, of in een databank per organisatie, zodat u direct of later met deze gegevens andere rapporten uit dezelfde databank kunt genereren.
De betaling wordt geregeld via een puntensysteem, berekend per kandidaat of functie.
De individuele rapporten en de functierapporten worden samengesteld uit de resultaten van de vragenlijsten die u invult. Alle andere rapporten produceert e-Interplace door het combineren van gegevens van individuele kandidaten en/of de beschikbare functiegegevens.