360° feedback

Wat is 360° feedback?

Met '360° feedback' wordt aangeduid dat de feedback 'van rondom' afkomstig is. Het maakt zichtbaar hoe een persoon in de samenwerking met anderen door die betreffende anderen wordt gezien en ervaren.
Het instrument wordt ingezet om de kandidaat inzicht te geven in het eigen functioneren, waarbij dus gebruik gemaakt wordt van de input van meerdere personen uit de omgeving van de kandidaat. Door iemands gedrag vanuit verschillende invalshoeken te bekijken ontstaat een breed en genuanceerd beeld over iemands gedrag en functioneren.
Bij e-Interplace geldt dat er tenminste van 4 personen gegevens worden gebruikt om tot dit inzicht te komen. De verschillen en overeenkomsten tussen de observaties onderling, en met het zelfbeeld van de betreffende, vormen een belangrijke input voor het beoordelen van iemands gedrag in een bepaalde omgeving en voor het formuleren van adviezen voor verdere groei en ontwikkeling.

Waar wordt 360° feedback voor gebruikt?

 • Het ontwikkelen van een acuuraat en realistisch zelfbeeld
 • Het formuleren van wensen m.b.t. coaching en counseling
 • Het vinden van een 'beste plek' in een team
 • Functioneringsgesprekken
 • Het samenstellen van een individueel opleidingstraject
 • De beoordeling bij het einde van een proeftijd
 • Loopbaanontwikkeling
 • Levensloopbegeleiding

360° feedback-vragenlijsten

Bruikbare vragenlijsten laten zien hoe de verschillende rollen en talenten zich onderling tot elkaar en tot hun omgeving verhouden. Zo zal een opgewekt en extravert type zich anders manifesteren in de omgang met een ander opgewekt en extravert type dan in de omgang met een bezorgde controlefreak. To be is to be related.
Daarom maakt e-Interplace gebruik van Belbin's Teamrollen. Niet alleen omdat zij laten zien hoe mensen 'zijn', in de vorm van kenmerkende beschrijvingen van het gedrag, maar ook hoe zij zich manifesteren in de betrekkingen met anderen.
De zelfperceptievragenlijsten dienen om onder woorden te brengen hoe men zichzelf in de samenwerking ervaart. De observatiewoordenlijsten zijn onmisbaar om te kunnen vaststellen hoe anderen dat zien en beleven - en wat het effect ervan is op het gedrag van anderen, in een werkrelatie, in een team, of anderszins. Hun uitkomsten vullen de zelfrapportage aan, spreken haar misschien tegen, en stellen haar bij. Zij vertolken een waardevolle 'waarheid' die de waarheid van het zelfbeeld van vragen en antwoorden kan voorzien.

De 360° feedback-rapporten van e-Interplace

 • Overzicht en vergelijking van de scores.
 • Grafiek zelfperceptie/observatoren.
 • Gebruikte woorden door observatoren.
 • Consultrapport.
 • Karakterprofiel.