Enkele Praktijkvoorbeelden

Deze voorbeelden zijn allemaal gebaseerd op werkelijk gebeurde voorvallen. De situaties zijn enigszins vereenvoudigd en namen gewijzigd om herkenning met bestaande personen en bedrijven mogelijk te maken.

Een grote detailhandelsketen floreert uitstekend - op één afdeling na: op Automatisering wisselt de ene manager de andere af.
Een extern adviseur komt met het voorstel de vijf betrokken leden van het directieteam een Interplace Functie-eisen formulier over de betreffende functie te laten invullen.

Lees meer

Op een HBO-instelling wordt in het docentencorps steen en been geklaagd over een sectiehoofd, die vergaderingen voorzit zonder enige aardigheid en vaardigheid, wat tot grote frustraties leidt bij een deel van de docenten.

Lees meer

Een groothandel in metaalwaren heeft problemen met het Hoofd Inkoop. Men vindt dat hij niet goed functioneert. Aan deze Inkoopleider, van wie de teamrollen in Interplace al bekend zijn, wordt gevraagd om een Functie-eisenprofiel in te vullen met betrekking tot zijn eigen functie. De uitkomst laat zien dat het beeld dat hij van zijn functie heeft hem als een handschoen past.

Lees meer

Een fabrikant van producten voor de tuinbouw heeft een vertegenwoordiger in dienst die in aanmerking lijkt te komen voor vervroegde uittreding. De man lijkt de dynamische ontwikkelingen in het vak niet langer te kunnen bijhouden. Het probleem is evenwel dat als hem zijn welverdiende rust wordt gegund, mét hem een schat aan ervaring het bedrijf verlaat. Aan de andere kant is iedereen het er wel over eens dat het niet wenselijk is hem in zijn huidige positie te handhaven, omdat de geloofwaardigheid van de onderneming er onder zou kunnen gaan leiden.

Lees meer

In plaats van het smeden van hechte banden, lijkt een relatiebeheerder bij een papiergroothandel zijn afnemers voortdurend te bekritiseren. Hij ventileert zijn ongenoegen luid en duidelijk, wat hemzelf - en het bedrijf - geen goed doet, maar er wordt van de kant van de directie niet ingegrepen.

Lees meer

Het buitenlandse moederbedrijf van een onderneming die brillen, lenzen en andere geslepen glazen produceert, meende dat het bedrijf, ondanks zijn succesvolle resultaten, toch te weinig expansie vertoonde en men vermoedde dat dit voor een belangrijk deel aan de samenstelling van het directieteam lag, dat mogelijk dringend wijziging of aanvulling behoeft . Twee onafhankelijk van elkaar werkende externe bureaus werd gevraagd een analyse van de problemen te maken: een headhuntersbureau en een bureau dat met teamrol-concepten werkte.

Lees meer

Het managementteam van een in Zuid Nederland gevestigde uitgeverij bestond uit een algemeen directeur, een marketing directeur en een directeur P&O. Omdat het bedrijf een zorgelijke tijd doormaakt, besloot men haast te maken met de invulling van een nieuw gecreëerde functie van financieel directeur.
Men besloot bij de werving gebruik te maken van teamrol-principes en vulde daartoe eerst zelf de Interplace-vragenlijsten in. De algemeen directeur scoorde als Monitor/Groepswerker, zijn collega's allebei als Brononderzoeker/Groepswerker.

Lees meer