Mogelijkheden met e-Interplace

e-Interplace is een managementtool, zowel voor individuen om inzicht te verkrijgen in het functioneren in of met een team, als voor P&O-adviseurs en HR-managers.

 • Brengt mensen en werk dichter tot elkaar door betere onderlinge afstemming
 • Openbaart verborgen talenten van mensen en brengt functies duidelijker in kaart
 • Geeft de mogelijkheid om functies te relateren aan Teamrollen, m.a.w. om functies en personen optimaal aan elkaar te koppelen: de grootste kans op 'perfect fit'
 • Maakt concreet duidelijk waar kansen en mogelijkheden liggen, maar brengt ook bedreigingen en dilemma's helder in beeld
 • Resulteert in concrete aanbevelingen t.a.v. teamvorming, werving en selectie, functieomschrijvingen, functioneringsgesprekken, interne organisatie en outplacement
 • Geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van mensen en toont de mogelijkheden en zwakheden van teams aan
 • Maakt 360° feedback mogelijk: de verschillen en overeenkomsten tussen de observaties van collega's of teamleden onderling, gecombineerd met het zelfbeeld van de betreffende kandidaat.

Toepassingen

e-Interplace is een betrouwbaar hulpmiddel bij het:

 • geven van gerichte feedback, die mensen helpt hun sterke en zwakke kanten te leren kennen
 • adviseren bij de selectie van personeel
 • samenstellen van teams
 • maken van een analyse van de sterke en zwakke kanten van reeds bestaande teams
 • optreden als arbiter bij verschillen in beoordeling
 • helpen ontdekken van de verborgen talenten van medewerkers
 • onderkennen van potentiële conflicten tussen uiteenlopende karaktertypes
 • geven van richtlijnen over loopbaanbegeleiding
 • verkorten en veraangenamen van de inwerkperiode van nieuwe medewerkers
 • steun bieden bij het oplossen van intermenselijke problematiek bij reorganisaties
 • outplacement-traject
 • gebruik maken van 360° feedback