Observatie

De observatiewoordenlijst is een inschattingsformulier, dat door collega's, medewerkers, leidinggevenden, of bijvoorbeeld de personeelsmanager van een betrokkene kan worden ingevuld, die daarmee 'observator' van deze kandidaat zijn.

Om de uiteindelijke uitslag zo betrouwbaar mogelijk te maken en om tot een goede 360° feedback te kunnen komen vereist het programma minimaal vier observatoren om een totaalprofielrapportage te kunnen genereren voor een kandidaat. Wanneer het bij voorbeeld een sollicitatiegesprek betreft, kan de sollicitatiecommissie na afloop van het gesprek een inschattingsformulier invullen. Iedere observator vult onafhankelijk deze observatie-woordenlijst in.


Voorbeeld van een observatiewoordenlijst