Organisatierapporten

Wanneer u meerdere kandidaten in e-Interplace heeft ingevoerd, zijn er diverse organisatierapporten beschikbaar:

Gemiddelden: grafiek

Deze rapportage geeft een grafiek van het gemiddelde voor een gekozen organisatie en/of afdeling en daaronder tevens in beknopte termen een verwoording van de sterke en zwakke kanten van de gekozen selectie op basis van de Teamrollen.
De rapportage geeft 3 varianten, nl. gebaseerd op het totaalprofiel, op de zelfperceptiegegevens én op de observatorengegevens. Het kan zijn dat deze 3 exact hetzelfde zijn, maar er kan ook veel variatie aanwezig zijn, afhankelijk van de verschillen in zelfperceptie, observatoren en totaalprofiel.


Voorbeeldrapport van een Teamrolgemiddelde voor een organisatie

Gemiddelden: scores

Deze rapportage geeft de getalsmatige teamrolscores, voor een gekozen organisatie en daarna onderverdeeld per afdeling.


Voorbeeldrapport van de gemiddelde Teamrolscores voor een organisatie

Kandidaatscores

Deze rapportage geeft een overzicht van de scores per kandidaat, voor een organisatie en/of afdeling. Een handig overzicht, wanneer u direct inzicht wilt in de getalsmatige verdeling van de Teamrollen voor een bepaalde groep.


Voorbeeldrapport van de kandidaatscores voor een organisatie

Gebruikte woorden

Deze rapportage geeft de woorden, die door de observatoren zijn gebruikt bij hun inschatting van anderen. Een veelvoorkomend woord kan bijvoorbeeld ook iets zeggen over het belang dat de betreffende organisatie of afdeling hecht aan een dergelijke eigenschap (sfeer, bedrijfscultuur).


Voorbeeldrapport van de gebruikte woorden voor een organisatie