Teamrapporten

Teamrapport

Van een selectie van minimaal 3 en maximaal 15 personen, van wie de Teamrolgegevens in e-Interplace bekend zijn, geeft deze rapportage adviezen over de verdeling van taken en bezigheden binnen deze combinatie.
Het programma maakt onderscheid tussen teams van 3 tot en met 8 personen enerzijds, en van 9 tot en met 15 personen anderzijds.
Allereerst wordt in beide gevallen aangegeven, wat de sterke en zwakke kanten van dit team zullen zijn, op basis van de aanwezige Teamrollen.
Bij de kleinere teams (van 3-8 personen) worden de kandidaten als uitgangspunt genomen, en wordt per persoon advies gegeven over het verdelen van de taken en functies binnen dat team.
Bij combinaties van meer dan 8 personen wordt aangegeven welke persoon of personen bij specifieke taken of bezigheden betrokken zouden moeten worden om het team als geheel doeltreffend te laten zijn.


Hier kunt u een voorbeeld-teamrapport downloaden

Werkrelatie tussen 2 personen

Deze rapportage is bedoeld, om aan te geven wat er expliciet in werkrelaties verwacht kan worden bij twee kandidaten, op basis van de Teamrollen van deze kandidaten.
In het e-Interplace werkrelatierapport wordt in één rapportage de prognose weergegeven van de mogelijkheden én valkuilen in de werkrelatie, vanuit drie perspectieven: A is leidinggevende van B, A is ondergeschikt aan B, dan wel A en B zijn collega`s.


Hier kunt u een voorbeeld van een werkrelatierapport uit e-Interplace downloaden