Zelfperceptie

De zelfperceptievragenlijst met zelfperceptiewoordenlijst bestaat uit een vragenlijst over het eigen gedrag in werksituaties. Over acht verschillende gebieden staan telkens tien uitspraken vermeld. Bij deze acht halve zinnen heeft de invuller per zin tien punten tot zijn beschikking, die hij of zij verdeelt over de uitspraken. Om dit deel van het zelfbeeld te completeren vult de kandidaat ook een zelfperceptie-woordenlijst in, waarbij hij een 1 of een 2 zet bij de woorden die naar zijn mening op hem van toepassing zijn. Bij de in te vullen gegevens is een duidelijke instructie gevoegd.


Voorbeeld van een zelfperceptievragenlijst