In te vullen formulieren

Zelfperceptie-vragenlijst

De zelfperceptie-vragenlijst met zelfperceptie-woordenlijst bestaat uit een vragenlijst over eigen gedrag in werksituaties. Over acht verschillende gebieden staan telkens tien uitspraken vermeld. Bij deze acht halve zinnen heeft de invuller per halve zin tien punten tot zijn beschikking, die hij of zij verdeelt over de uitspraken. Om dit deel van het zelfbeeld te completeren vult de kandidaat ook een zelfperceptie-woordenlijst in, waarbij hij een 1 of een 2 zet bij de woorden die naar zijn mening op hem van toepassing zijn. Bij de in te vullen gegevens is een duidelijke instructie gevoegd.


Voorbeeld van een zelfperceptievragenlijst

Observatie-woordenlijst

De observatie-woordenlijst is een inschattingsformulier, dat door collega's, medewerkers, leidinggevenden, of bij voorbeeld de personeelsmanager van een betrokkene kan worden ingevuld, die daarmee 'observator' van deze kandidaat zijn.

Om de uiteindelijke uitslag zo betrouwbaar mogelijk te maken en om tot een 360° feedback te kunnen komen vereist het programma minimaal vier observatoren om een totaalprofielrappartage te kunnen genereren voor een kandidaat. Wanneer het bij voorbeeld een sollicitatiegesprek betreft, kan de sollicitatiecommissie na afloop van het gesprek een inschattingsformulier invullen. Iedere observator vult onafhankelijk deze observatie-woordenlijst in.


Voorbeeld van een observatiewoordenlijst

Functie-eisen vragenlijst

De functie-eisen vragenlijst bevat items over de persoonlijkheidskenmerken die het meest bij een functie passen. Op deze wijze kan van iedere functie een teamrolprofiel gemaakt worden. Op het formulier staan zestien kenmerken, waarbij van ieder kenmerk aangegeven moet worden hoe belangrijk dit is voor de functie, variërend van essentieel tot belemmerend.


Voorbeeld van een e-Interplace functie-eisen vragenlijst